Klar for detaljplanlegging av Gullparken

Kommunedirektøren innstiller på oppstart av arbeidet med privat detaljplan for Gullparken på Fatland. Arne Gjerde kan knapt nok venta med å koma i gang.