«Dette er langt frå noka ny problemstilling; liknande mistak har vi opplevd fleire gonger opp gjennom åra»

Av