Turistsjefen: – Absolutt betre enn forventa

Turistinformasjonen kan så langt melda om ein stor auke i tal besøkande dette året.