Turstigjeng med alle tiders sideprosjekt: – Ideell plass

Turstiar Toftåsen Storemyr vart eigentleg oppretta for å rusta opp turstiar. Men medan dugnadsgjengen skriv søknader og ventar på midlar, er det kjekt å gjera noko anna nyttig. På berre tre månader har aktivitets-eldoradoet Åsatinget tatt form.