71°nord-produsent i brev til ordføraren: – Vil din kommune ha besøk?