Lærekøyring gjekk gale: Gjennom hekk og rulla på taket

Politiet melde like over klokka 13.00 laurdag om ei trafikkulukke like nedanfor Reset.