Una Kolle er tilsett som dagleg leiar for Folgefonnsenteret

Una Kolle har takka ja til stillinga som ny dagleg leiar for Folgefonnsenteret.