Undarheim skule med på treårig prøveordning: Vil få nye bøker året rundt

Eit godt tips gjer at Undarheim skule blir med i ei ordning som sikrar jamn tilførsel av nye barnebøker.