Undarheim skule har sett i gang fleire ekstratilbod for elevane

Ved Undarheim skule har fleire skulegrupper fått eit utvida skuletilbod denne hausten: Korsong, naturfagprosjekt og leksetid for framandspråklege elevar.