Med svømming på agendaen: – Ville fornya oss litt

I helga er det full rulle på Omvikdalen søndagsskule og kyrkja sin årlege bu heime-leir.