Unge Høgre inviterte til ope møte: Diskuterte fråflytting, utdanningstilbod, skulestruktur og kollektivtrafikken

Måndag ettermiddag inviterte Sunnhordland Unge Høgre til ope, digitalt møte med diskusjon om korleis ein kan lokka dei unge heim igjen.