– Viktig å oppretthalda høgt utdanningsnivå

Av

Kommunedirektør Ragnhild Bjerkvik slår fast at studiesenteret på Husnes er eit utruleg viktig tilbod for heile Kvinnherad. Ho snakkar då ikkje berre for kommunen, men peikar også på at det kjem næringslivet til gode.