Utnemnd til æresmedlem: Hans Dieter (80) var med og starta bogeskyttarklubben på 70-talet