Utset konfirmasjonane til hausten – også det meste av anna kyrkjeleg aktivitet på vent

Den norske kyrkja rådde dei lokale kyrkjelydane til å utsetja konfirmasjonane til hausten, og kyrkjene i Kvinnherad vel å følgja dette rådet.