Firma fortvilar etter at stormen raserte stillas til 300.000