Stengde fjellovergangar skapar utfordringar

Ikkje berre-berre å koma seg heim etter helgetur i og over fjellet.