– Uvirkelig og oppsiktsvekkende ordbruk fra en stortingsrepresentant

Høyres stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland melder at hun har mistet all tillit til fylkesrådmann Rune Haugsdal og det politiske flertallet i Vestland.