Høgre og Frp vil ha breiast mogeleg borgarleg samarbeid

Midt i Kvinnherad Energi-debatten braut Kvinnherad Senterparti samarbeidet med Kvinnherad Høgre. Kva tenkjer dei største lokalpartia om nye alliansar i samband med valet til hausten?