Valen sjukehus 110 år: Dei tilsette skryter av arbeidsmiljøet

Av

Dei har jobba på Valen sjukehus i til saman 70 år, og fortel om eit heilt unikt arbeidsmiljø.