Reidar kjem på tv i kveld

Valen sjukehus og Reidar Handeland kjem på direkte-sending i NRK i kveld.