Først i landet: Nytt behandlingsrom ved Valen sjukehus

Det nye behandlingstilbodet «Lysro» opna onsdag for pasientar ved Valen sjukehus sin akuttpost. Rommet er det fyrste i Noreg som kombinerer lysterapi og sansestimulering i psykiatrisk behandling.