Kommunen forskotterer offentleg toalett på Valen

Torsdag sa eit samrøystes formannskap ja til å forskottera eit offentleg toalett knytt til Valøya friluftsområde.