Vanskar med utanlandsk arbeidskraft skapar krøll for lokal industri

Som følge av den globale pandemien har mange utanlandske arbeidarar reist heim, og det er vanskeleg å ta inn nye. Norsk Industri og Fellesforbundet krev handling frå regjeringa, og lokal industri melder om utfordringar.