Gunnar Vaage (Sp) stilte spørsmål til ordføraren om når det ville bli utbetra vegar på Varaldsøy, då ordføraren var på besøk på øya og skapte forventning om ny veg for ei tid sidan. Ordføraren svara at utfordringa var at det ikkje var sett av midlar i budsjettet til å gjera vedtak, men at dei forhåpentlegvis skulle få til å utbetra vegen i god tid før jul.