Varslar om flaum- og skredfare i vest

Av

Både i Vestland og Rogaland blir det no sendt ut varsel om fare for flaum og skred.