Nytt varslarteam

To personar frå administrasjonen har fått rolle som varslarombod.