Slik jobbar kommunen for å hindra forureina drikkevatn i Kvinnherad

– Jamlege kontrollar og risikovurderingar sikrar reint vatn frå dei kommunale vassverka.