Ikkje kast dette i toalettet!

Alle veit kva som eigentleg skal i toalettet og ikkje, men likevel synder vi kvinnheringar og kastar alt mogleg rart i do. – Ein gong fann vi ei leike-gravemaskin!