«Alle desse områda er grodde og overgrodde av mose og andre vekstar, og det ser mildt sagt lite fint ut»

Av