Aksepterer ikkje å få vegen stengd

Mange har merknader til ny gang- og sykkelveg gjennom Herøysund. To av dei protesterer mot å få innkøyrselen stengd.