Aksepterer ikkje å få vegen stengd

Artikkelen er over 1 år gammel

Mange har merknader til ny gang- og sykkelveg gjennom Herøysund. To av dei protesterer mot å få innkøyrselen stengd.