– Det er ein auke på 40 prosent i utrykkingar

Veg og park går på «sparebluss». Det er ikkje nok pengar til å drifta kommunale bygg, og vegane i kommunen forfell.