Dårleg veg og meir trafikk til og frå Heio

Foreldre på Heio ovanfor Sæbøvik fryktar det vil skje ulukker på den dårlege og stadig meir trafikkerte Heiavegen mellom sentrum og gamlefeltet.