Etter to år kom det svar frå vegvesenet

Våren 2017 skreiv Baugstranda Bygdelag brev til Statens vegvesen. Nyleg kom det svar.