Vegvesenet meiner ferjeladarane er for dårlege

Av

Statens vegvesen meiner ladeløysingane for elektriske ferjer er upraktiske, dyre og lite driftssikre. Leverandørane svarar med å etterlyse ein standard.