Veivesenet ber om at Hordfast prioriteres

Gigantprosjektet er samfunnsnyttig og viktig for hele Vestlandet, begrunner veivesenet.