Randi sin video frå Høylandssundet av det uvanlege vêrfenomenet er sett av mange tusen

Randi Fjelland fanga eit uvanleg vêrfenomen i Høylandssundet på kamera fredag førre veke. No er filmen vist både av NRK og VG, og sett av mange tusen.