Farevarsel for både flaum og korttidsstorm på vestlandet. Dette seier meteorologen om Kvinnherad

Dette seier meteorologen om Kvinnherad: