– Vi har en energisk stemning i gjengen!

Fremtidens skistjerner kan fort vise seg å komme fra Vestlandet.