I dag gir Kvinnheringen ut eit bilag om industri, næring og opplæring. Der har vi intervjua Stine Brattetveit som jobbar som heimesjukepleiar i Kvinnherad. I denne "minidokumentaren" får du eit innblikk i den travle arbeidskvardagen til Stine, og ho fortel kvifor ho trivst så godt i jobben sin.