Vil ha ny cruisekai midt i Rosendal sentrum, men kommunen vil ikkje ta stilling no

Skålafjæro AS ønsker å etablera ein cruisekai midt i Rosendal sentrum.