Vil ha oppvekstkårplanen ut på høyring i sommar

Arbeidet med Temaplan Oppvekstkår, som mellom anna skal definera barnehage- og skulestrukturen framover, går sin gang, og skal etter planen bli endeleg vedteke av kommunestyret i oktober.