Vil løyva pengar til forprosjekt for Newton-rom

Formannskapet skal behandla saka førstkomande torsdag.