Vil oppgradera, forsterka og utdjupa Børnes tømmerkai for nær 10 millionar – Fylkesmannen er positiv