Vil ta opp sak om fyllinga på Tåneset i kontrollutvalet