Ville ha forklaring på ordførar-tabbe

Frp-leiar og nestleiar i kontrollutvalet, Ellinor Rein, hadde til måndagsmøtet i utvalet stilt spørsmål om ordførar Hans Inge Myrvold (Sp) hadde heimel til å signera den mykje omtalte uttalen med Ullensvang, Kvam, Samnanger og Bjørnafjorden.