Viltpåkøyrsler: Bruk viltband, ein plastpose eller noko anna lett synleg

Slik ser ein av viltbandtypane ut. Det finst òg ein gul variant.

Slik ser ein av viltbandtypane ut. Det finst òg ein gul variant. Foto:

Nok ein gong ønskjer Kvinnherad Ettersøkslag å minna bilistar på kor viktig det er å merka staden der hjort – eller anna vilt – sprang frå ulukkesstaden.

DEL


Leiar i ettersøkslaget, Kjell-Rune Gausvik, minner om at ein kan få gratis viltband som ettersøkslaget har lagt ut hos Cirkle-K på Husnes.

– Det er så mange dyr som ferdast i hjortetrakka rundt om i kommunen, og derfor er det utruleg viktig at ettersøkshunden får best mogleg utgangspunkt, slik at den får ferten av det rette dyret, forklarar Gausvik.

Han oppmodar alle bilistar til å ha eit eller anna i bilen som kan brukast til å merka staden der påkøyrsla skjedde.

– Merk staden med eit viltband i ei grein, ein plastpose eller ein refleksvest under ein stein. Og det er fint om ein legg merke til kva side av vegen hjorten forsvann frå, for så å plassera merket på denne sida, på staden der hjorten sprang vekk, seier Gausvik.

Kvinnherad Ettersøkslag har vakttelefonnummer 480 07 327, eit nummer det er lurt å lagra på telefonen. Har uhellet skjedd utan personskade, rår Gausvik uheldige bilistar til å ringja ettersøkslaget først.

Det kan vera kø på politiet sitt nummer (02800), og det er viktig at ettersøket kjem i gang snarast råd. Både for å ha ferskast mogleg spor, men òg for å korta ned på lidinga for dyret.

Gausvik fortel at viltbandet, som er laga av eit forsikringsselskap, har påtrykt ei grei hugseliste om kva ein skal gjera ved påkøyrsler: Slå på naudblink, ta på refleksvest, sikra ulukkesstaden med varseltrekant, ring 113 ved personskade, ring ettersøkslag og politi.

Ei plikt etter lova

Lensmann Sigurd Børve understrekar at ein bilførar pliktar å melda frå om påkøyrsler av dyr.

– Her kjem først og fremst Vegtrafikklova inn i bildet, men også Lov om dyrevelferd. Når det handlar om eit skadd hjortedyr, er det uansett prioritet nummer éin å varsla ettersøkslaget, slik at dei kjem raskt på banen, og – som ettersøkslaget sjølv seier – hugsa på å merka plassen godt.

Børve legg til at ved påkøyrsler har ein etter Vegtrafikklova plikt til å melda frå til politiet, men han ser poenget i at det ved «enkle» viltpåkøyrsler kan vera lurt å prioritera varslinga av ettersøkslaget, og at det i mange tilfelle kan vera nok.

Men fører påkøyrsla til personskade, kollisjonar, trafikale problem og liknande, må sjølvsagt både politi og ambulanse varslast først.

– I Kvinnherad har viltnemnda delegert ansvaret for avliving og ettersøk av påkøyrt vilt til Kvinnherad ettersøkslag. Det er viktig å finna ut om dyret må avlivast, eller om det er uskadd. Er det tamdyr som blir påkøyrd, pliktar ein å varsla dyreeigar og om naudsynt ettersøkslaget. Får ein ikkje tak i nokre av desse, må ein melda frå til politiet, seier Børve.

Send tekst og bilde «

Vi vil gjerne høyra om smått og stort som går føre seg i Kvinnherad. Hjelp oss å vera overalt!

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken