Kvinnherad med i utpeika vindkraftområde

Måndag presenterte NVE dei 13 områda ein meiner er best eigna for ny vindkraftutbygging. Store delar av Kvinnherad er med i eitt av områda. – Heilt tragisk, meiner leiar i Kvinnherad Turlag, Kjell Yri.