Vil ta meir omsyn til lokale interesser ved bygging av vindkraftverk

NVE skjerpar krava til korleis dei som har fått konsesjon til bygging av vindkraft skal involvera kommunar og andre lokale interesser.