Kommunen var for vindmøller på Fitjar – førte til utbygging trass i protest

På Fitjar starta utbygginga av vindmølleparken på Midtfjellet i 2011, trass i lokale protestar. Men i motsetnad til korleis det ser ut i Kvinnherad, var fleirtalet av politikarane her positive.