Vi vil gjerne ha videoen din

Hei og takk for at du har lyst å sende ein video til oss. Vi ser på alle videoane som kjem inn og tek kontakt med deg før vi eventuelt publiserer videoen din. Før du sender inn videoen må du fylle inn alle felta nedanfor og lese vilkåra.

NB: Alle felta må fyllast ut.

Ved å laste opp videoen godtek du desse vilkåra

  • Du godtek at Kvinnheringen kan bruke videoen i redaksjonell samanheng i sine kanalar både nå og seinare.
  • Kvinnheringen kan dele videoen med andre redaksjonar i Amedia-konsernet som kan publisere den i sine kanalar.
  • Du beheld sjølv retten til å bruke videoen i andre samanhengar, med mindre anna er uttrykkeleg avtalt.

Les dei fullstendige vilkåra: